DISCLAIMER: This site contains the views of individuals and are not neccessarily those of Hato Paora College

Monday, June 12, 2006

Ngā Pātai mō te wiki 4

Takiri ko te ata, korihi ko te manu. He manu kororī, he manu kororā. Kōrerotia mai nō tuawhakarere. Nau mai e te ao, haere ra e te pō. E hī ake ana te atākura, he tio, he huka, he hauhu, Tihei Mauriora!

Nei ra ngā mihi manahau ki a koutou te tokotoru i toa i ngā whakataetae i te rāmere. Kua eke koutou ki te taumata kōrero o te motu. Ki aku ākonga o te reo māori - kia mataara, kei mahue i a koutou te reo māori.


Anei ngā pātai mō tēnei wiki.

Whakapākehātia ēnei rerenga kōrero.

1. Kei te waiata te tama.

2. Kei te oma ngā kōtiro.

3. E kai ana ngā tāngata.

4. E noho ana te koroua.

5. Kei te peke rāua.

6. E tu ana rātou.

7. Kei te takaro ia.

Whakamāoritia ēnei rerenga kōrero

8. The boy is swimming.

9. The old woman is reading.

10. The men are working.

11. The girls are walking.

12. They (2) are singing.

13. She is sleeping.

14. They (3) are writing.

15. Tuhia kia rima ngā kupu mahi (verbs) - Write down 5 other verbs that are not listed.
Use Ngata Dictionary for help

14 Comments:

Blogger Neihana said...

1.the boy is singing
2.the girl is running
3.the parents are eating
4.the old man was sitting
5.those two over there are jumping
6.they are standing
7. he or she is playing


8.E kaukau ana te tama
9.kei te panui ki te kuia
10.te mahi ana nga tane
11.e hikoi ana nga kotiro
12.kei te waiata ratau
13.e moe ana te kotiro i te moenga
14.e tuhituhi ratau i te pepa.

11:45 am  
Blogger Um Dat 1 wit da name said...

1.The boy is singing
2.the girls are running
3.The parents are eating
4.The old man is sitting
5.Those two are jumping
6.They are standing
7.He/She is playing

8.E kaukau ana te tama
9.Kei te panui te kuia
10.E mahi ana nga tane
11.E hikoi ana nga kotiro
12.Kei te waiata raua
13.E moe ana te kotiro i te moenga
14.E tuhituhi ratau i te pepa
15.Patu,rutunga,tarawia,tupou,
urungi

11:50 am  
Blogger Anaru said...

the boy is singing
the girl are running
the parents are eating
the old man is sitting
those two are jumping
they are standing
she/he is playing

e kaukau ana te tama
kei te panui te kuia
e mahi ana nga tane
e hikoi ana nga kotiro
kei te waiata raua
e moe ana te kotiro i te moenga
e tuhituhi ratau i te pepa

11:51 am  
Blogger Te Pasu said...

the boy is singing
the girl is running
the parents are eating
the old man was sitting
those two are jumping
they are standing
he or she are playing

e kaukau ana te tama
kei te panui ki te kuia
te mahi ana nga tane
e hikoi ana nga kotiro
kei te waiata ratau
e moe ana te kotiro i te moenga
e tuhituhi ratau i te pepa

11:52 am  
Blogger Brandon said...

1.the boy is singing
2.the girls are running
3.The parents are eating
4.The old man is sitting
5.Those two are jumping
6.they are standing
7.she or he is plying

8.E kaukau ana te tama
9.Kei te panui te kuia
10.E mahi ana nga tane
11.E hikoi ana nga kotiro
12.Kei te waiata raua
13.E moe ana te kotiro i te moenga
14.E tuhituhi ratau i te pepa

brandon

11:52 am  
Blogger Tyson said...

1. The boy is singing
2. The girl is running
3. The people are having a feed
4. The old man is sitting
5. They (2) are jumping
6. They (3) are standing
7. He is playing

8. Kei te koko te tama
9. E panui ana te kuia
10. Kei te mahi nga tane
11. Kei te hikoi nga kotiro
12. Kei te waiata raua
13. Kei te moe ia
14. E tuhituhi ana ratou

11:57 am  
Blogger Dillon said...

1.The boy is singing
2.The girls are running
3.The people are eating
4.The old man is sitting down
5.They are jumping(2)
6.The people are standing(3)
7.(He or She) is playing

8.Kei te kaukau te tama
9.Kei te panuipukapuka te kuia
10.Kei te mahi raua
11.Kei te hikoi ratou
12.Kei te waiata raua
13.Kei te moe ia
14.Kei te tuhituhi ratou

15.Playing,Eating,Jumping,washing,Talking

11:57 am  
Blogger Tawera said...

1.the boy is singing
2.the girls are runing
3.the people are eating
4.the grandfather is sitting
5.those two are jumping
6.those three are standing
7.he/she is playing
8.kei te kaukau te tama
9.kei te panui te kuia
10.kei te mhi nga tane
11.kei te hikoi nga kotiro
12.kei te waiata ratau
13.kua moe ia
14.kei te tuhituhi ratau

12:00 pm  
Blogger Ontage said...

1.The boy is singing
2.The girl is running
3.The parents are eating
4.The old man is sitting
5.Those two are jumping
6.They are standing
7.He/She is playing
8.E kaukau ana te tama
9.Kei te panui te kuia
10.E mahi ana nga tane
11.E hikoi ana nga kotiro
12.Kei te waiata raua
13.E moe ana te kotiro i te moenga
14.E tuhituhi ratau i te pepa

12:01 pm  
Blogger wyatt said...

1.the boy is singing
2.the girls are running
3.the people are eating
4.the old man is sitting down
5.they are jumping (2people)
6.they are standing (3 or more peop)
7.(she or he)is playing

8.kei te kaukau te tama
9.kei te panui pukapuka te wahine
10.kei te mahi raua o nga tane
11.kei te hikoi nga wahine
12.kei te waiata raua
13.kai te moe te wahine
14.kei te tuhituhi ratau
15.talking,fighting,playing,arguing,jumping

12:02 pm  
Blogger Tyson said...

15.Jogging, sprinting, fighting, talking, stretching

12:06 pm  
Blogger Jayden said...

Whakapākehātia ēnei rerenga kōrero.

1. Kei te waiata te tama.
the boy is singing
2. Kei te oma ngā kōtiro.
the girls are running
3. E kai ana ngā tāngata.
the parents are eating
4. E noho ana te koroua.
the old man is sitting
5. Kei te peke rāua.
those two are jumping
6. E tu ana rātou.

7. Kei te takaro ia.

Whakamāoritia ēnei rerenga kōrero

8. The boy is swimming.
kei te kaukau te tama
9. The old woman is reading.

10. The men are working.
kei te mahi nga tane
11. The girls are walking.
12. They (2) are singing.
e waiata nga raua
13. She is sleeping.
kei te moe ia
14. They (3) are writing.

12:08 pm  
Blogger Apanui said...

1/ the boy is singing
2/ the giris are runing
3/ the people are eating
4/ sit doun you to
5/ them to are jumping
6/ stand up you three
7/ i am playing
whakamaoritia enei rerenga korero
8/ kae te kauhoe te tama
9/ kae te panui te kuia
10/ tae te mahi nga tane
11/ kae te hikoi nga kotiro
12/ kae te noho raua
13/ kae te moiete kotiro
14/ kae te tuhituhi ratau

12:09 pm  
Anonymous ----nG@Ti---- said...

The boy is singing
The girl is running
The people are eating
The old man is sitting
They are jumping
They are standing
He is playing

Kei te kauhoe te tama
Kei te panui pukapuka te kuia
E mahi ana nga tane
E hikoi ana nga kotiro
Kei te waiata raua
Kei te moe ia
Kei te tuhi ratou

mataki, whakarongo, korero, takoto, haere.

--p3@C3--

9:49 am  

Post a Comment

<< Home