DISCLAIMER: This site contains the views of individuals and are not neccessarily those of Hato Paora College

Monday, July 24, 2006

Ngā Pātai mō te wiki 7

Ko Ruahine ngā pae maunga, Ko Oroua te awa, Ko Tama-nui-o-te-ao-katoa te wharenui, ko Paroro o te rangi te marae, Ko Pāora te whare karakia, Ko Hato Pāora te tangata, Ko Hato Pāora te kura, Tihei Mauriora!

Ānei ngā pātai o te wiki.

Whakamāoritia ēnei rerenga korero.

1. Do you have a book?

2. I am tired.

3. I don't have any pens

4. Can I go to the office?

5. I have a problem.

Whakapākehātia enei rerenga korero.

6. Kei te haere rātou ki te kura.

7. E kaukau ana māua i te punawai.

8. Kei waenganui te tama i ngā wāhine.

9. Kei mua te motokā i te whare karakia.
Ētahi atu pātai

10. Who is the founder of Te Whare Tutaua o Aotearoa, where does he work now?

11. E noho ana ia ki hea? Ko wai tōna iwi?

12. What are some of the reasons for doing Mau Rakau?

13. What do the parts of the taiaha represent and how should we place it on the ground?

14. Ko wai te Atua o te taumata - Poutahi?

16 Comments:

Anonymous Anonymous said...

1.he pukapuka tahau
2.kei te ngenge ahau
3.kaore aku pene
4.ki te haere aku tari
5.kei te raru taku

6.you's are going to school
7.im going to the pools 4 a swim
8.the boy is in middle of the durls
9.the car is in front of the chapel

10.peter sharpels
11.?
12.reflextion
13.?14?

12:13 pm  
Anonymous Anonymous said...

1)he pukapuka tena
2)e hamoe ahau
3)e kaore ahau a pene
4)e haere ahau ki te tari
5)he raruraru taku
6)those two are going to school
7)those two are swimming in the pool
8)the man is in the middle of the woman
9)the car is outside the church
10)pita sharpels workz 4 da maori part.e
11)aukland, ngati kahungunu
12)discipline, learn tikanga and history
13)the areru is the blade and head of the taiaha and represents your tipuna and all your ancestors
14)papatuanuku

12:16 pm  
Blogger Jayden said...

Ānei ngā pātai o te wiki.

Whakamāoritia ēnei rerenga korero.

1. Do you have a book?
he pukapuka tau
2. I am tired.
he ngenge ahou
3. I don't have any pens
e kaore aku pene
4. Can I go to the office?
ki te heare taku tari
5. I have a problem.

Whakapākehātia enei rerenga korero.

6. Kei te haere rātou ki te kura.

7. E kaukau ana māua i te punawai.

8. Kei waenganui te tama i ngā wāhine.

9. Kei mua te motokā i te whare karakia.

Ētahi atu pātai

10. Who is the founder of Te Whare Tutaua o Aotearoa, where does he work now?

11. E noho ana ia ki hea? He aha tōna iwi?

12. What are some of the reasons for doing Mau Rakau?

13. What do the parts of the taiaha represent and how should we place it on the ground?

14. Ko wai te Atua o te taumata - Poutahi?

12:21 pm  
Blogger Tyson said...

1. He pukaka tahau
2. Kei te ngenge ahau
3. Kaore aku pene
4. Ki te haere aku tari
5. Kei te raru taku

6. You's are going to school
7. Im going to the pools for a swim
8. The boy is in the middle of the durls
9. The car is in front of the chapel

10. Peter Sharples

12:26 pm  
Anonymous Anonymous said...

He pukapuka taau?
Kei te ngenge ahau
Kaore aku pene
E haere ana au ki te tari
He raruraru taaku / Kei te raru au

They 3 or more are going to school
We 2 are bathing in the pool
The boy is between the women
The car is in front of the church

Pita Sharples - Te Whare Raiona
Tamaki Makaurau??? Ngati Kahungunu

Too many to name and different areas have different meanings i guess. Again with the placing of the taiaha different rohe have different ways but i think it is with the arero facing up when you are in whakataa. I dont know actually.

I dont know is it papatuanuku?

3:17 pm  
Anonymous Anonymous said...

kia ora koutou katoa sup juddy a.k.a justin leigh manuel and me and congratzzzzzzzzzzz to te reanga morehu hu came 2cnd in the regionals and are know i the nationals "KAPAI"

12:18 pm  
Anonymous Anonymous said...

kei a koe tetahi pukapuka

2:51 pm  
Anonymous Anonymous said...

kei a koe tetahi pukapuka

2:51 pm  
Anonymous Anonymous said...

kei a koe tetahi pukapuka

2:51 pm  
Anonymous Anonymous said...

kei te nge nge ahau

2:56 pm  
Anonymous Anonymous said...

kei te nge nge ahau

2:57 pm  
Anonymous Anonymous said...

He pukapuka tahau

3:01 pm  
Anonymous Anonymous said...

Kei te ngenge ahau.

3:02 pm  
Anonymous Anonymous said...

He ngenge ahau.

3:03 pm  
Anonymous Anonymous said...

kaore nga pene

3:05 pm  
Anonymous charles said...

he pukapuka tahau...
kei te ngenge ahau...

3:19 pm  

Post a Comment

<< Home