DISCLAIMER: This site contains the views of individuals and are not neccessarily those of Hato Paora College

Thursday, August 24, 2006

Ngā mahi mō te wiki 9

Tēnā koutou katoa.
Here are sentence structures that we will be learning over the next few weeks.

PRESENT
E _______ ana / Kei te ________
(is / are / am / verb-ing)

PAST
I ___________
Kua _________ (has / had / have)
I te _________ (was / were / verb-ing)

Hei tauira

Kei te haere au ki te kura.
I am going to school.

I haere ia ki te kura.
He went to school.

Kua haere rāua ki te kura.
They (2) have gone to school.

I te haere a Hemi ki te kura.
Hemi was going to school.

Hei Mahi

Whakapākehātia ēnei rerenga kōrero.

1. Kei te haere a Hone ki te mahi.

2. I haere ia ki te mahi.

3. Kua haere rātou ki te mahi.

4. I te haere au ki te mahi.

5. I haere a Kiri ki te whare.

6. Kua haere rāua ki te whare.

7. I te haere ia ki te whare.

Whakamāoritia ēnei rerenga kōrero.

8. I am going to the marae.

9. John was going to the marae.

10. He has gone to the marae.

11. They(2) went to the marae.

12. I had gone to the shop.

13. They (3) went to the shop.

14. I was going to the shop.

15 Comments:

Anonymous Anonymous said...

serf

11:52 am  
Blogger Um Dat 1 wit da name said...

1.Hone is going to work
2.He went to work
3.They (3) have gone to work
4.I went to work
5.Kiri went to te house
6.They (2) have gone to the house
7.He went to the house
8.Kei te hare au ki te marae
9.I haere a john ki te marae
10.Kua haere ia ki te marae
11.I haere raua ki te marae
12.Kua haere au ki te toa
13.I haere ratou ki te toa
14.Kua haere au ki te toa

11:55 am  
Anonymous Anonymous said...

1 hone is going to work
2 he/she went to work
3 they have gone to work
4 i was going to work
5 kiri went to the house
6 those two have gone to the house
7 he/she was going to the house

8 kei te haere au ki te marae
9 i te haere a jhon ki te marae
10 kua haere ia ki te marae
11 i haere raua ki te marae
12 kua haere au ki te toa
13 i haere koutou ki te toa
14 i te haere au ki te toa

12:02 pm  
Anonymous Anonymous said...

1 hone is going to work
2 he/she went to work
3 they have gone to work
4 i was going to work
5 kiri went to the house
6 those two have gone to the house
7 he/she was going to the house

8 kei te haere au ki te marae
9 i te haere a jhon ki te marae
10 kua haere ia ki te marae
11 i haere raua ki te marae
12 kua haere au ki te toa
13 i haere koutou ki te toa
14 i te haere au ki te toa

12:02 pm  
Blogger Neihana said...

1.hone is going to do his work
2.i am going 2 do my work
3.go and do your work
4.and you going to do your work
5.kiri is going 2 the marae
6.us to are going to the house
7.i am going to my house

8.i haere ahau te marae
9.kei te haere i te marae a hone
10.i haere ia te marae
11.ratau ki te shop
12.kei te haere ahau i te shop
13.kei te haere ratau ki te shop
14.i haere ahau i te shop

12:03 pm  
Anonymous Anonymous said...

1.hone is going to work
2.he went to work
3.they have gone to work
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12:03 pm  
Blogger Sam said...

(1)Hone is going to work.

(2)He/She went to work.

(3) they are going to work.
(4) I am going to work.

(5) kery is going to work.
(6)they are going to the house.

(7) thopse 2 are going to the house.

(8) kei te haere au ki te marae.

(9) i te haere a john ki te marae.

(10) kua harae ki te marae.

(11) kua haere raua ki maere.

(12) kua haere au ki te shop.

(13) kua haere ratou ki9 te shop.

(14)kei te haere ou ki te shop.

12:05 pm  
Blogger Sam said...

1.hone is going to work
2.he/she went to work
3.they have gone to work
4.i was going to work
5.kiri went to the house
6.those two have gone to the house
7.he/she was going to the house

8.kei te haere au ki te marae
9.i te haere a jhon ki te marae
10.kua haere ia ki te marae
11.i haere raua ki te marae
12.kua haere au ki te toa
13.i haere koutou ki te toa
14.i te haere au ki te toa

12:06 pm  
Anonymous me said...

1. Hone is going yo work
2. He went to work
3. They(3) have gone to school
4. He was going to work
5. Kiri went home
6. They(2) went home
7. He was going home


8. Kei te haere au ki te marae
9. Kei e haere a John ki te marae
10. I te haere ia ki te marae
11. Kua haere roua ki e marae
12. Kei te haere ia ki te toa
13. Kua haere rotou ki te toa
14. Kei te haere au ki te toa

12:11 pm  
Blogger Tyson said...

1. Hone is going to work.
2. He went to work.
3. They (3) have gone to school.
4. I am going to work.
5. Kiri is going home.
6. They (2) have gone home.
7. He was going home.

8. I haere au ki te marae.
9. I te haere a Hoani ki te marae.
10. Kua haere ia ki te marae.
11. Kua haere raua ki te marae.
12. Kua haere au ki te toa.
13. Kua haere ratou ki te toa.
14. I te haere au ki te toa.

12:13 pm  
Blogger Dillon said...

1.hone is going to do his work
2.i am going 2 do my work
3.go and do your work
4.and you going to do your work
5.kiri is going 2 the marae
6.us to are going to the house
7.i am going to my house

8.i haere ahau te marae
9.kei te haere i te marae a hone
10.i haere ia te marae
11.ratau ki te shop
12.kei te haere ahau i te shop
13.kei te haere ratau ki te shop
14.i haere ahau i te shop

12:03 PM

12:17 pm  
Anonymous ari said...

(1).Hone is going to work.
(2).He went to work.
(3).They (3) have gone to work.
(4).I went to work.
(5).Kiri went to te house.
(6).They (2) have gone to the house.
(7).He went to the house.
(8).Kei te hare au ki te marae.
(9).I haere a john ki te marae.
(10).Kua haere ia ki te marae.
(11).I haere raua ki te marae.
(12).Kua haere au ki te toa.
(13).I haere ratou ki te toa.
(14).Kua haere au ki te toa.

12:17 pm  
Blogger wyatt said...

1.hone is going to work
2.she went to work
3.they have gone to work
4.I went to work
5.kiri went to the house
6.they both went to the house
7.he went to the house

8.i te haere ki te marae
9.i te haere a hone ki te whare
10.kei te haere ia ki te marae
11.kei te haere raua ki te marae
12.kua haere au ki te shop
13.kei te haere ratou ki te shop
14.kua haere ki te shop

12:22 pm  
Anonymous shunty187 said...

1)Hone is going to work.
2)He/she went to work.
3)They have gone to work.
4)I was going to work.
5)Kiri went to the house.
6)They both went to the house.
7)He went to the hoouse.
8)Kei te haere ahau ki te marae.
9)I te haere a john(Hona) ki te marae.
10)Kua haere ia ki te marae.
11)Kua haere raua ki te marae.
12)E haere ana ahau ki te toa.
13)E Haere ana ratou ki te toa.
14)I te haere ahau ki te toa.

1:57 pm  
Blogger Neihana said...

1.do you have red hair
2.are you a black person
3.are you wearing earings
4.do you have a beard
5.do you have green hair

6.he nui ona waewae
7.he parauri ona whatu
8.he tangata ma ia
9.kei tem au mohiti koe
10.kei tem au potae koe

12:04 pm  

Post a Comment

<< Home