DISCLAIMER: This site contains the views of individuals and are not neccessarily those of Hato Paora College

Tuesday, August 01, 2006

Ngā Pātai mō te wiki 8 - Whakamātautau

Exam Revision

Write words that have similar meanings to the following words.

1. whaea

2. matua

3. pouako

4. kura

5. koro

Some of these words have macrons missing.
Place macrons in the correct places.


6. ahau

7. tera

8. mama

9. maori

10. nga

Place the following words into either the ‘A’ or ‘O’ tables.

11 - 20

Taranaki, kura, tama, awa, ngeru, kuia, pene, matua, pukapuka, marae, oma, teina, tōkena, āporo, motokā, pouaka, kōrero, tūru, waewae, tupuna.

Whakamāoritia ēnei rarangi kōrero.

21. What is that (by you)?

22. This is a pen.

23. Where is the cat?

24. Hoani is sleeping.

25. I am walking to school.

Whakapākehātia ēnei rarangi kōrero.

26. He aha tērā?

27. He pukapuka tēnā.

28. Kei hea te pene?

29. Kei te waiata ngā wāhine.

30. E haere ana rāua ki te kura.

11 Comments:

Anonymous Anonymous said...

1. Mama
2. Papa
3. Kaiako
4. Kareti
5. Koroua

6. ahaau
7. teraa
8. maamaa
9. maaori
10. ngaa

'A' 'O'
Ngeru Taranaki
Pene Kura
Aaporo Tama
Pukapuka Matua
Oma Tupuna
Teina Kuia
Koorero Marae
Tuuru Awa
Waewae
Motokaa
Pouaka
Tookena

21. He aha teeraa
22. He pene teeraa
23. kei hea te ngeru?
24. Kei te moe a Hoani
25. Kei te haere i te kura

26. What is that
27. That is a book (by you)
28. Where is the pen
29. The girls are singing a song
30. I am going to school

11:52 am  
Blogger Um Dat 1 wit da name said...

1.koka
2.pa
3.kaiako
4.wangana
5.koroua
6.ahāu
7.tērā
8.māmā
9.māori
10.ngā
11-20.Taranaki-o
kura-o
tama-a
awa-o
ngeru-a
kuia-o
pene-a
matua-o
pukapuka-a
marae-o
oma-a
teina-a
tōkena-o
āporo-a
pouaka-a
kōrero-a
tūru-a
waewae-o
tupuna-o
21.he aha tēna
22.he pene tēnei
23.kei hea te ngeru?
24.kei te moe a hoani
25.kei te hikoi au ki te kura
26.what is that?(over there)
27.that is a book.(by you)
28.where is the pen?
29.the girls are singing
30.they(2) are going to school

11:56 am  
Anonymous greg said...

1)koka
2)pa
3)kaiako
4)wangana
5)koroua
6)a
7)e,a
8)a
9)a
10)a
11)taranaki-O
)kura-O
)tama-A
)awa-O
)ngeru-A
)kuia-O
)pene-A
)matua-O
)marae-O
)oma-A
)teina-A
)tokena-O
)aporo-A
)motka-O
)pouaka-A
)korero-O
)turu-A
)waewae-O
)tupuna-O
21)he aha tena?
22)he pene tenei
23)kei hea te ngeru?
24)kei te moe te hoani
25)kei te hikoi ahau ki te kura
26)what is the day
27)that is a book by you
28)where is the pen
29)the lady is singing
30)those two are going to school

11:59 am  
Anonymous Anonymous said...

1.koka
2.pā
3.kaiako
4.kareti
5.koroua

6.ahāu
7.tērā
8.māmā
9.māori
10.ngā

a o
tama taranaki
ngeru kura
pene awa
pukapuka kuia
oma matua
teina marae
tokena oma
aporo motoka
pouaka korero
turu waewae
tupuna

12:06 pm  
Anonymous Anonymous said...

1.mama
2.dad
3.teacher
4.school
5.grandad
6.ahaau
7.teraa
8.maamaa
9.maaori
10.ngaa
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.he aha tenei
22.hepene tenei
23.kei hea te ngeru
24.e moemoe ana a hoani
25.e hikoi ana au ki te kura
26.what is that(over there
27.that is a book(over there
28.where is the pen
29.the girls are singing
30.we are going to school

12:07 pm  
Anonymous Anonymous said...

(1)koka
(2)pā
(3)kaiako
(4)kareti
(5)koroua

(1)ahāu
(2)tērā
(3)māmā
(4)māori
(5)ngā

(a)=

12:08 pm  
Blogger Neihana said...

1.mama,whaea,koka
2.papa,koro,
3.kaiako,
4.kura,kareti
5.papa,koro,koroua

6.ahau
7.teera
8.maamaa
9.maaori
10.ngaa

A catogory
tama
pene
aporo
tokena
teina
motoka
teina
tama
pouaka
turu
pukapuka

o category
taranaki
korero
oma
marae
awa

21.hei aha teera?
22.he pene teera
23.kei hea te ngeru?
24.kei te moe a hoani
25.kei te oma ki te kura

26.whats the over there?
27.that is a pen
28.where is the pen?
29.the girl is singing
30.them to are going to school

12:08 pm  
Blogger Neihana said...

1.mama,whaea,koka
2.papa,koro,
3.kaiako,
4.kura,kareti
5.papa,koro,koroua

6.ahau
7.teera
8.maamaa
9.maaori
10.ngaa

A catogory
tama
pene
aporo
tokena
teina
motoka
teina
tama
pouaka
turu
pukapuka

o category
taranaki
korero
oma
marae
awa

21.hei aha teera?
22.he pene teera
23.kei hea te ngeru?
24.kei te moe a hoani
25.kei te oma ki te kura

26.whats the over there?
27.that is a pen
28.where is the pen?
29.the girl is singing
30.them to are going to school

12:08 pm  
Blogger Sam said...

1. Mama
2. Papa
3. Kaiako
4. Kareti
5. Koroua

6. ahaau
7. teraa
8. maamaa
9. maaori
10. ngaa

'A' 'O'
Ngeru Taranaki
Pene Kura
Aaporo Tama
Pukapuka Matua
Oma Tupuna
Teina Kuia
Koorero Marae
Tuuru Awa
Waewae
Motokaa
Pouaka
Tookena

21. He aha teeraa
22. He pene teeraa
23. kei hea te ngeru?
24. Kei te moe a Hoani
25. Kei te haere i te kura

26. What is that
27. That is a book (by you)
28. Where is the pen
29. The girls are singing a song
30. I am going to school

12:08 pm  
Anonymous ari said...

1)koka.
2)pa.
3)kaiako.
4)wangana.
5)koroua.
6)a.
7)e,a.
8)a.
9)a.
10)a.
11)taranaki-O.
)kura-O.
)tama-A.
)awa-O.
)ngeru-A.
)kuia-O.
)pene-A.
)matua-O.
)marae-O.
)oma-A.
)teina-A.
)tokena-O.
)aporo-A.
)motka-O.
)pouaka-A.
)korero-O.
)turu-A.
)waewae-O.
)tupuna-O.
21)he aha tena?.
22)he pene tenei.
23)kei hea te ngeru?.
24)kei te moe te hoani.
25)kei te hikoi ahau ki te kura.
26)what is the day.
27)that is a book by you.
28)where is the pen.
29)the lady is singing.
30)those two are going to school.

12:20 pm  
Anonymous sam m said...

(1)mama.
(2)papa.
(3)matua.
(4)akomanga.
(5)matua.

(6)aahou.
(7)teera.
(8)maama.
(9)maaori.
(10)ngaa

A O
taranaki. kura.
tama. awa.
ngeru. kuia.

12:24 pm  

Post a Comment

<< Home