DISCLAIMER: This site contains the views of individuals and are not neccessarily those of Hato Paora College

Monday, October 09, 2006

Ngā Pātai mō te wiki 11

Mai i te uranga mai o te rā ki te tōnga o te rā, ka whakamoetitia te ingoa o tō tātou Matua nui i te rangi. Ki a rātou kua hinga i te ringa kaha o aitua. Moe mai rā i tō koutou moengaroa. Kāti rā ko tātou te hunga ora e takahi te mata o te whenua, tēnā tātou katoa. Nau mai hoki mai aku ākonga o te reo. Kia mataara, kia mārama ki ngā mahi kua whakatakotoria ki mua i a koutou.

Tūhia ngā whakakorehanga mō ēnei rerenga kōrero.

Hei Tauira - Example
Kei te haere koutou? - Kāore koutou i te haere?
E haere ana ia. - Kāore ia e haere ana.

1. Kei te oma au.

2. Kei te haere rāua.

3. Kei te hikoi au ki te toa.

4. Kei te haere mātou āpōpō

5. Kei te taraiwa ia ki te moana.

6. E moe ana au.

7. E takaro ana rāua.

8. E haere ana mātou ki te taone.

9. E kaukau ana ia i te punawai

10. E hikoi ana korua ki te kura?

Tirohanga Whakamuri - Revision

11. Put the days of the week in the correct order.
Rātū / Rāhoroi / Rāmere / Rātapu / Rāhina / Rāpare / Rāmere.

12. Connect these words with the correct meanings.
(This / That (over there) / That (by you) / These / Those (o.t.) / Those (b.y)
( Tērā / tēnei / ēnā / tēnā / ēnei / ērā).

13. Follow this link to do the Ngā Wahanga o te Tinana activities.
http://www.cybersoul.co.nz/tauihu/tuarua/index.htm#

The last thing I would like you to do is follow this link and fill out this survey. This has to do with the laptops we used last term and the further use of them in the future. Kia pai ā koutou akoranga.
http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=30742344056

21 Comments:

Anonymous Anonymous said...

l m n o p

11:45 am  
Anonymous Anonymous said...

1. i am running
2. us two are going
3. i am walking to the shop
4. we are going tommorow
5. \
6. im am going to sleep
7. we are playing
8. we are going to town
9. we are going for a swim at the pools
10. we are walking to school
11. ////
12. \/\/\/\/
13 ok

11:53 am  
Anonymous Anonymous said...

1. i am running
2. us two are going
3. i am walking to the shop
4. we are going tommorow
5. \
6. im am going to sleep
7. we are playing
8. we are going to town
9. we are going for a swim at the pools
10. we are walking to school
11. ////
12. \/\/\/\/
13 ok

11:53 am  
Anonymous Anonymous said...

1. i am running
2. us two are going
3. i am walking to the shop
4. we are going tommorow
5. \
6. im am going to sleep
7. we are playing
8. we are going to town
9. we are going for a swim at the pools
10. we are walking to school
11. ////
12. \/\/\/\/
13 ok

11:53 am  
Blogger Um Dat 1 wit da name said...

1.kaore oma au
2.kaore haere raua
3.kaore hikoi au ki te toa
4.kaore matou apopo
5.kaore taraiwa ia ki te moana
6.kaore au e moe ana
7.kaore raua e takaro ana
8.kaore matou ana ki te taone ana
9.kaore ia e kaukau i te punawai ana
10.kaore korua e hikoi ki te kura ana
11.rahina/ratu/raapa/ramere/rapare/rahoroi/ratapu
12.tera=that(o.t)/tenei this/ena=those(b.y)tena=that(b.y)enei=these/era=those(o.t)
13.

11:56 am  
Anonymous T.P said...

1. i am running
2. us two are going
3. i am walking to the shop
4. we are going tommorow
5. \
6. im am going to sleep
7. we are playing
8. we are going to town
9. we are going for a swim at the pools
10. we are walking to school
11. ////
12. \/\/\/\/
13 ok

11:56 am  
Anonymous T.P said...

1. i am running
2. us two are going
3. i am walking to the shop
4. we are going tommorow
5. \
6. im am going to sleep
7. we are playing
8. we are going to town
9. we are going for a swim at the pools
10. we are walking to school
11. ////
12. \/\/\/\/
13 ok

11:56 am  
Anonymous Anonymous said...

1 kaore oma au
2 kaore haere raua
3 kaore e hikoi au ki te toa
4 kaore matou apopo
5 kaore taraiwa ia ki te moana
6 kaore e moe ana au
7 kaore e takaro ana raua
8 kaore e haere ana matou ki te taone
9 kaore e kaukau ana ia i te punawai
10 kaore e hikoi ana korua ki te kura
11 rahina, ratu, raapa, ramere, rapare, rahoroi, ratapu
12 tera=that over there,tenei=this,ena=those by you,tena=that by you,enei= these,era=those
13

11:57 am  
Blogger Neihana said...

1.im going for a run
2.we are going
3.i am walking to the shop
4.us three are leaving
5.im going for a swim
6.im asleep
7.them 2 are...
8.im goingo town
9.im going for a swim in the tub
10.do use to want 2 walk 2 skool?
___________________________________

rahina
rapare
ratapau
ratu
rahoroi
ramere
___________________________________

tenei(that by you)
TENA (these/those
tera (this that over there
ena ( those by you.

11:59 am  
Anonymous Anonymous said...

h

12:12 pm  
Blogger Sam said...

Anonymous said...
1 kaore oma au
2 kaore haere raua
3 kaore e hikoi au ki te toa
4 kaore matou apopo
5 kaore taraiwa ia ki te moana
6 kaore e moe ana au
7 kaore e takaro ana raua
8 kaore e haere ana matou ki te taone
9 kaore e kaukau ana ia i te punawai
10 kaore e hikoi ana korua ki te kura
11 rahina, ratu, raapa, ramere, rapare, rahoroi, ratapu
12 tera=that over there,tenei=this,ena=those by you,tena=that by you,enei= these,era=those
13

12:13 pm  
Blogger Dillon said...

1 kaore oma au
2 kaore haere raua
3 kaore e hikoi au ki te toa
4 kaore matou apopo
5 kaore taraiwa ia ki te moana
6 kaore e moe ana au
7 kaore e takaro ana raua
8 kaore e haere ana matou ki te taone
9 kaore e kaukau ana ia i te punawai
10 kaore e hikoi ana korua ki te kura
11 rahina, ratu, raapa, ramere, rapare, rahoroi, ratapu
12 tera=that over there,tenei=this,ena=those by you,tena=that by you,enei= these,era=those
13

12:14 pm  
Anonymous ari said...

1 kaore oma au
2 kaore haere raua
3 kaore e hikoi au ki te toa
4 kaore matou apopo
5 kaore taraiwa ia ki te moana
6 kaore e moe ana au
7 kaore e takaro ana raua
8 kaore e haere ana matou ki te taone
9 kaore e kaukau ana ia i te punawai
10 kaore e hikoi ana korua ki te kura
11 rahina, ratu, raapa, ramere, rapare, rahoroi, ratapu
12 tera=that over there,tenei=this,ena=those by you,tena=that by you,enei= these,era=those
13

12:17 pm  
Blogger Jayden said...

1.im going for a run
2.we are going
3.i am walking to the shop
4.us three are leaving
5.im going for a swim
6.im asleep
7.them 2 are...
8.im goingo town
9.im going for a swim in the tub
10.do use to want 2 walk 2 skool?

12:17 pm  
Blogger Ontage said...

1 kaore oma au
2 kaore haere raua
3 kaore e hikoi au ki te toa
4 kaore matou apopo
5 kaore taraiwa ia ki te moana
6 kaore e moe ana au
7 kaore e takaro ana raua
8 kaore e haere ana matou ki te taone
9 kaore e kaukau ana ia i te punawai
10 kaore e hikoi ana korua ki te kura
11 rahina, ratu, raapa, ramere, rapare, rahoroi, ratapu
12 tera=that over there,tenei=this,ena=those by you,tena=that by you,enei= these,era=those
13

12:18 pm  
Blogger Ontage said...

1 kaore oma au
2 kaore haere raua
3 kaore e hikoi au ki te toa
4 kaore matou apopo
5 kaore taraiwa ia ki te moana
6 kaore e moe ana au
7 kaore e takaro ana raua
8 kaore e haere ana matou ki te taone
9 kaore e kaukau ana ia i te punawai
10 kaore e hikoi ana korua ki te kura
11 rahina, ratu, raapa, ramere, rapare, rahoroi, ratapu
12 tera=that over there,tenei=this,ena=those by you,tena=that by you,enei= these,era=those
13

12:18 pm  
Anonymous Anonymous said...

1. Kei te oma au.
Kaore au i te oma.
2. Kei te haere rāua.
Kaore raua i te haere.
3. Kei te hikoi au ki te toa.
Kaore au i te hikoi ki te toa.
4. Kei te haere mātou āpōpō
Kaore matou i te haere apopo.
5. Kei te taraiwa ia ki te moana.
Kaore ia i te taraiwa ki te moana.
6. E moe ana au.
Kaore au e te moa.
7. E takaro ana rāua.
Kaore raua e te takaro.
8. E haere ana mātou ki te taone.
Kaore matao e te taone.
9. E kaukau ana ia i te punawai
Kaore ia e te kaukau i te punawai.
10. E hikoi ana korua ki te kura?
Kaore korua e te hikoi ki te kura?

1:57 pm  
Anonymous Anonymous said...

11. Put the days of the week in the correct order.
Rātū / Rāhoroi / Rāmere / Rātapu / Rāhina / Rāpare / Rāmere.
Rahina / Ratu / Raapa / Rapare / Ramere / Rahoroi / Ratapu.

12. Connect these words with the correct meanings.
(This / That (over there) / That (by you) / These / Those (o.t.) / Those (b.y)
( Tērā / tēnei / ēnā / tēnā / ēnei / ērā).
That Over There: Tera.
This: Tenei.
That by you: Tena.
These: Tenei.
Those over there: Era.
Those buy you: Ena.

2:04 pm  
Blogger Potene Paewai said...

Chur bro,

Keep up the good work Nick. This is an awesome example for others.

3:15 pm  
Anonymous Te Wai said...

I am running
They are going
I am walking to the shop
We are going Tommorrow
she or he are driving to the beach
I am sleeping
They are Playing
we are going to town
they are swimming in the pool
You two are walking to school

8:22 pm  
Anonymous Ripeka - te kauru o manwatu said...

1. Kei te oma au? ie am runninq

2. Kei te haere rāua? Dey are quinq

3. Kei te hikoi au ki te toa? ie am walkinq to tha shop

4. Kei te haere mātou āpōpō? we are quinq tomoro

5. Kei te taraiwa ia ki te moana? she oa he are drivinq to tha beach

6. E moe ana au? ie am sleapinq

7. E takaro ana rāua? dey are playinq

8. E haere ana mātou ki te taone? we are quinq to town/shop

9. E kaukau ana ia i te punawai? dwy are swimminq in tha pool

10. E hikoi ana korua ki te kura?
ue two are walkinq to skewl

2:25 pm  

Post a Comment

<< Home